Asahi Health®

ASAHI HEALT® on länsimaiseen lääketieteeseen perustuva hoitava ja ennaltaehkäisevä terveysliikuntamuoto. Se on fysioterapian kaltainen menetelmä jossa ihminen hoitaa itse itseään. Hitaat ja lempeät liikkeet avaavat, venyttävät, rentouttavat ja vahvistavat koko kehoa. Pyrkimys on löytää kehon optimaalinen toimintatapa ja yhdistää keho ja mieli yhdeksi kokonaisuudeksi, kehomieleksi.

Vaikutteita Asahi on saanut kiinalaisista ja japanilaisista terveysliikunnan ja kamppailulajien muodoista
tai chi, gigong, karate ja aikido.

Helppojen liikkeiden ja rauhallisen tahdin vuoksi Asahi sopii lähes kaikille. Erikoisvälineitä ei tarvita, rennot vaatteet riittävät. Yleensä liikkeet tehdään seisten, mutta jos se ei ole mahdollista, voidaan ne tehdä myös istuen. Kokonaisuus muodostuu helpoista liikesarjoista joita oppimisen myötä voidaan varioida haastavammiksi.

Asahi tunnilla opetellaan liike liikkeeltä rauhalliseen tahtiin. Kun liikkeet opitaan tunnilla, voi niitä harjoittaa myös kotona jolloin Asahin terveydelliset vaikutukset tulevat nopeammin esiin. 

Asahi tunnin keskeisimmät elementit ovat:

– Liikkeiden hidas tempo
– Kiireetön ilmapiiri
– Liikkeet eivät vaihdu jatkuvasti vaan niitä toistetaan useita kertoja samalla tunnustellen kehon tuntemuksia

Close Menu
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept